Систем управљања транспортом угља у Термо Електрани „Никола Тесла А“

   • Аналогни улази: 30
   • Дигитални улази / излази: 450
   • Визуелизација процеса транспорта.
   • Преглед стања свих трака и левака
   • Дијагностика неисправности
   • Сменско извештавање о потрошњи угља по блоковима
   • Регистрација радних сати компоненти Система
   • Wi-Fi конекција са копачем и одлагачем
   • интеграција интелигентних DC регулатора у Систем
   Увођењем овог Система број испада и застоја, због пропуста у транспортном систему, значајно је смањен, што омогућава да се реализација таквог Система исплати за неколико месеци.