Нафтна и гасна индустрија

АД „ИНФОРМАТИКА“ – СРБИЈА И

ОАО „БЕЛТРАНСГАС“ – БЕЛОРУСИЈА

Магистрални гасовод (МГ) кроз Белорусију

Beltransgas
 • ГРС СЛОНИМ
 • ГРС ОКУНИНО
 • КП БРАКОВО
 • КП ЗЕЉВА – СЛОНИМ
 • ГРС ИВАЦЕВИЧИ
 • ГРС ЗЕЉВА

Реконструкција једног дела даљинског мерења, мониторинга и управљања Објектима магистралног гасовода у Белорусији. Пројекат се односио на чворишта цевовода – КП (командни пункт) и на комплексне станице за редукцију притиска – ГРС (Газно Распределитељнаyа Станција).

Наше учешће у пројекту даљинског мерења, контроле и управљања објектима магистралног гасовода у Белорусији:

 • Снабдевање електро-ормана са нашим ПЛЦ-овима серије МиkроИНФО
 • Развој и испорука комуникационог модула / модема за комуникацију преко постојећег протокола Магистрал-1.
 • Успостављање комуникације између постојећег диспечерског центра и објеката удаљених и до 100 км.
 • Реализација апликативног софтвера за мерење, контролу и управљање наведеним објектима.
Објекти које су реализовани у 2014 и 2015 години.
 • ГРС Островец
 • ГРС Жлобин-2
 • ГРС Гончаровка
 • ГРС Плебановци
 • ГРС Дјатлово
 • ГРС Добрејка
Beltrangas arhitektura sistem