Сертификати

АД „Информатика“, радећи на тржишту снабдевања, услуга и инжењеринга у области енергетике, гумарства, нафтне индустрије и т.д., придаје велики значај сертификацији производа, систему менаџмента, лиценцирању и акредитацији активности.

RU C-RS.OM02.B.00898
Методика поверки (microINFO)
Описание СИ (microINFO)
Сертификат-10249
ISO-14001
ISO-9001
ISO/IEC-27001