Ефикасност аутоматизације у термоелектрани Костолац Б

Какав ефекат смо постигли унапређењем процеса аутоматизације Хемијског Чишћења Воде.

Применом алгоритма регулације ИНФОРЕГ, остварили смо значајне резултате у уштеди скупих хемикалија. Апсолутном поновљивошћу технолошког процеса и тачним дозирањем добили смо равномерну концентрацију хемијских средстава.

Костолац б

Добит:

  • Увећано је време између две регенерације активних маса
  • Умањена потрошња количине регенератора
  • Значајно је продужен век скупоцених екранских цеви и њихове скупе замене

Изражено у процентима, то изгледа овако:

  • Умањена сопствена потрошња Деми воде 5.15%
  • Умањењење потрошеног амонијака – 27% и хидразина – 32%
  • Умањена је потрошња регенератора активних маса HCL и NaOH за 25% / МW произведене електричне енергије.