АД ИНФОРМАТИКА

Компанија Информатика а. д., Београд-Србија, основана је 1976. године као компјутерски центар интегрисаног, информационог система.

За период рада у области рачунара ми смо стекли статус једне од водећих фирми, која нуди свеобухватне информације и техничка решења у различитим областима индустрије и градских структура.

Интерфейсный Модуль

АД Информатика

Нуди читав спектар радова и услуга, које су повезане са решавањем комплексних задатака у аутоматизацији машина и процеса, било да је реч о индустријским постројењима или градским структурама.и захтеве тржишта, стекли смо велико искуство током развоја и примене сопствене линије индустријских програмабилних логичких контролера – PLC и SCADA система.

 • Енергетика

 • Машинска индустрија
 • Системи снабдевања електричном енергијом
 • Хемијска и нафтна индустрија
 • Гумарска индустрија
 • Рударство
 • Металургија
 • Индустрија грађевинског материјала
 • Дрвно-прерађивачка индустрија
 • Прехрамбена индустрија
 • Нафтна индустрија
 • Складиштење и транспорт
 • Инфраструктурни објекти
 • Системи противпожарне заштите
 • Системи индентификације

Компанија АД Информатика

ради на тржишту Русије и странама СНГ. За то време реализовано у индустријским предузећима више од 10000 комада опреме, а такође велика количина система управљања и мониторинга.

Са поносом констатујемо да у Србији, рачунарски системи дизајнирани и пуштени у рад од стране Информатике АД, сервисирају више од половине Термоелектрана Србије, Војску Министарства одбране, Унутрашњих послова, Здравствених организација, неких Војних завода, административни апарат Владе.
Наша рачунарска мрежа повезује банкарски систем земље, омогућава праћење промета  новчане масе, почев од плаћања комуналних услуга, исплате плата и пензија до трговинских и индустријских исплата.